Władze wyższej szkoły Finansów i zarządzania

doc. dr Edward Hościłowicz

Rektor WSFiZ

dr Anatoliusz Kopczuk

Prorektor ds. Współpracy z praktyką gospodarczą

dr Elżbieta Ambrożej

Prorektor ds. Dydaktyki i Współpracy z zagranicą

dr Edward A. Szczepanowski

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

dr Karol Kowalewski

Dziekan Wydziału Zarządzania w Ełku

dr Dorota Ostrowska

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej

dr Anna Iwacewicz-Orłowska

Pełnomocnik ds. Kształcenia Obcokrajowców