Wybór studiów

Kierunek
Rodzaj
Tryb

Dane kandydata

Imię*
Imię drugie
Nazwisko*
Nr telefonu
E-mail*

Oświadczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926, ze zm.).
Oświadczam, że zapoznałem sie z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Wyższej SzkoleFinansów i Zarządzania w Białymstoku