STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄZDANIA WCALE NIE MUSZĘ CIĘ WIELE KOSZTOWAĆ

Naszym studentom oferujemy stypendia

  • rektora dla najlepszych studentów,
  • bonifikaty czesnego,
  • socjalne,
  • specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • jednorazowej zapomogi – bezzwrotnej pomocy dla studentów, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Łączna wysokość stypendium może sięgać do 100 % wysokości czesnego.

Wszystkie stypendia i zapomogi są przyznawane na podobnych zasadach jak ma to miejsce w uczelniach państwowych.

Biuro Stypendialne

Wnioski w semestrze zimowym w r.a. 2018/19 będą przyjmowane w terminie:
od 15 września 2018 r. do 15 października 2018 r.

w Biurze Stypendialnym w Białymstoku (pokój 122 B)
wtorek   9.00 – 13.00
środa   9.00 – 11.00
czwartek   9.00 – 13.00
piątek   11.00 – 13.00

sobota  22.09.2018; 29.09.2018; 06.10.2018; 13.10.2018   godz. 9.00 – 13.00

06 października z przerwą na Uroczystą Inaugurcję R.A. 2018/19.

 

w Dziekanacie WSFiZ Filii w Ełku w godzinach:
wtorek 08.00-15.00
środa 08.00-15.00
czwartek 08.00-15.00
piątek 09.00-17.00

sobota 09.00-15.00