STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄDZANIA NIE MUSZĄ KOSZTOWAĆ CIĘ WIELE!

Naszym studentom oferujemy stypendia

 • rektora dla najlepszych studentów
 • bonifikaty czesnego
 • socjalne
 • specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • jednorazowej zapomogi – bezzwrotnej pomocy dla studentów, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Terminy rekrutacji

Nabór na studia w WSFiZ odbywa się dwa razy w danym roku akademickim. Proces rekrutacji odrębnie prowadzony jest na Uczelni w Białymstoku, na Filii w Ełku oraz na Wydziale Zamiejscowym w Ostrowi Mazowieckiej.

 • Nabór jesienny
  • od 2 czerwca do 31 paźdzernika
 • Nabór przemienny – wiosenny
  • od 2 stycznia do 15 lutego

Dla przyszłych studentów oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

Dokumenty, które należy zabrać ze sobą przy aplikacji

1. Złożenie kompletu dokumentów
– wypełniony i wydrukowany kwestionariusz (online)
– świadectwo dojrzałości studia I stopnia
– świadectwo dojrzałości /odpis dyplomu/ suplement  studia II stopnia
– 2 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz w formie elektronicznej
– ksero dowodu osobistego (1, 2 strona)
– kserokopia dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej

2.Wniesienie opłat
– opłata rejestracyjna

3. Podpisanie umowy z WSFIZ 

Wnoszenie opłat

  Opłaty można wnosić na konta bankowe:

BANK PEKAO S.A.

19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

ING Bank Śląski S.A. oddział w Białymstoku
69 1050 1823 1000 0023 3378 1884

lub bezpośrednio w kasie Uczelni:

 •  pon.- pt. w godz. 8.00-15.00 pok.104 bud.A
 • w soboty zjazdowe kasa uczelni 8-00-14-00 pok. 112 bud. B

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 • Komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studenta WSFiZ:
 • Termin składania dokumentów upływa:
  • 31 października – rekrutacja jesienna
  • 15 lutego – rekrutacja wiosenna
 • Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów.
 • Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów na studia podejmuje Rektor.
 • Warunki odpłatności określa Umowa o studia zawarta między Uczelnią a studentem oraz Instrukcja finansowa, stanowiąca załącznik do umowy.
 • Warunki rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 (Uchwała Nr4 Senatu WSFiZ z dnia 29-05-2015r)
 • Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja 2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w roku akademickim 2015/2016

Kontakt

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Dział Rekrutacji
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,
budynek B – parter
85 67-85-846
85 67-85-908 /fax
rekrutacja@wsfiz.edu.pl