Twoje studia, Twoja kariera w biznesie

Oferujemy programy kształcenia praktycznego na poziomie studiów I i II stopnia  zapewniające zdobycie atrakcyjnej wiedzy oraz umiejętności. Treści nauczania zostały przygotowane wspólnie z pracodawcami, uczysz się tego co realnie wykorzystasz w przyszłości. Zajęcia prowadzone są przez praktyków i wykładowców z doświadczeniem praktycznym. Studiujesz wykorzystując nowoczesne technologie i metody. Masz możliwość uzyskania krajowych i międzynarodowych cenionych przez pracodawców certyfikatów kompetencji zawodowych, (np. Prince2, PMI, IES). Zapewniamy bogatą ofertę wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz uczelni partnerskich, a także szeroki dostęp do systemu stypendiów– czesne możesz obniżyć nawet do zera.

Zapisz się On-Line
  • socjalne
  • Rektora- dla najlepszych studentów
  • bonifikaty czesnego
  • dla osób niepełnosprawnych
  • jednorazowe zapomogi

[table id=15 /]

[table id=7 /]

[table id=13 /]

[table id=4 /]

[table id=3 /]

[table id=5 /]

Opłaty można wnosić:

BANK PEKAO S.A.

19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

lub bezpośrednio w kasie Uczelni:

  • pon.- pt. w godz. 8.00-15.00 pok.104 bud.A
  • w soboty zjazdowe kasa uczelni 8-00-14-00 pok. 112 bud. B

Nabór na studia w WSFiZ odbywa się dwa razy w danym roku akademickim. Proces rekrutacji odrębnie prowadzony jest w Uczelni w Białymstoku, w Filii w Ełku oraz na Wydziale Zamiejscowym w Ostrowi Mazowieckiej.

  • Nabór jesienny 

od 1 czerwca do 15 września 

nabór uzupełniający 

od 16 września do 15 października  

 

 

  • Nabór przemienny – wiosenny  

od 2 stycznia do 28 lutego 

nabór uzupełniający  

od 1 marca do 15 marca 

Dla przyszłych studentów oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

studia I stopnia

– świadectwo dojrzałości
– 2 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle
– dowód osobisty (do wglądu)
– dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej (do wglądu)

studia II stopnia

– odpis dyplomu/ suplement
– 2 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle
– dowód osobisty (do wglądu)
– dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej (do wglądu)

Zadzwoń, napisz lub przyjdź do Działu Rekrutacji!


ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,
budynek B – parter
85 67-85-846
85 67-85-908 /fax
rekrutacja@wsfiz.edu.pl

Zadaj pytanie

Imię*
Imię drugie
Nazwisko*
Nr telefonu
E-mail*
Tekst wiadomości

Oświadczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926, ze zm.).