Rozważasz zmianę uczelni? - Przenieś się do Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania !

Procedura przeniesienia studentów do WSFIZ z innej uczelni.
1. Złożenie wniosku o przeniesienie w Dziale Rekrutacji WSFIZ
2. Dostarczenie indeksu
3. Wstępna ocena zgodności planów studiów i programów kształcenia
4. Wystąpienie WSFiZ  do uczelni, z której student się przenosi, o przekazanie dokumentów o dotychczasowym przebiegu studiów.
5. Podjęcie przez Dziekana ostatecznej decyzji o przyjęciu i sposobie kontynuacji studiów w WSFIZ.
6. Podpisanie umowy i złożenie kompletu dokumentów związanych z przyjęciem na studia.

Dlaczego warto studiować w WSFIZ?
Zobacz pełną ofertę WSFIZ:
http://www.terazwsfiz.pl/rekrutacja/

Zapisz się On-Line