Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

tel. 85 67 85 823

fax. 85 675 00 88

SPIS TELEFONÓW

Dział Rekrutacji

85 67-85-846
85 67-85-908 /fax

Kancelaria Rektora

697 066 160
85 67-50-088 /fax

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Alicja Sadowska

85 678 58 51

e-mail: iod@wsfiz.edu.pl

Przedstawiciel Rektora

mgr Artem Volkov
kom/viber: + 48 607 312 807
e-mail: artem.volkov@wsfiz.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych

Dziekan

85 67-85-817

Prodziekan

85 67-85-807

Kierownik dziekanatu

85 67-85-887

Dziekanat

85 67-85-914
85 67-85-836

Katedra Zarządzania

85 67-85-828

Katedra Finansów i Rachunkowości

85 67-85-834
85 67-85-850
85 67-85-852

Katedra Filologii Angielskiej

85 67-85-904

Centrum Kształcenia Podyplomowego

85 67-85-845

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

85 67-85-809

Biblioteka

85 67-85-802

Biblioteka - Kierownik

85 67-85-860

Dział Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich - Kierownik

85 67-85-851

Dział Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich - dyplomy

85 67-85-854

Dział Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich - współpraca z zagranicą

85 67-50-672
85 67-85-838

Dział Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich - wydawnictwa

85 67-85-801

Biuro Karier

85 67-85-906

Biuro stypendialne

85 67-85-907

Dział Księgowo Finansowy - Kwestor

85 67-85-818

Dział Księgowo Finansowy

85 67-85-878

Dział Księgowo Finansowy - rozliczenia studentów

85 67-85-855

Dział Organizacyjno-Pracowniczy

85 67-85-893
85 67-85-839

Administrator systemów informatycznych

85 67-85-898
85 67-85-910

Dyrektor Zakładu Gospodarczego

85 67-85-847

Dział Techniczny

85 67-85-812

Pokoje gościnne WSFiZ

85 678-59-02 (od 9:00 – 15:00)
85 678 58 79
85 678-58-96

Restauracja Capitol

85 67-85-894
85 67-60-418   /fax

Centrum Kongresowe WSFiZ - wynajem sal

85 67-85-846
85 67-85-847

Portiernia Budynek Auli

85 67-85-805

Szatnia Budynek E

85 67-85-879

Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki - Dyrektor

85 67-85-806

Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki - Sekretariat

85 67-85-840