Linki do dokumentów

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Informacja_do_pomocy_socjalnej_2019/20

Regulamin studiów w WSFiZ w Białymstoku

Regulamin_świadczeń_dla studentówWSFiZ_2019/20

Załącznik nr 1 Wniosek o stypendium socjalne.doc

Załącznik nr 2 Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 3 Wniosek o zapomogę

Załącznik nr 4 Wniosek o stypendium rektora

Załącznik nr 4a Wniosek o stypendium rektora

Załącznik nr 5 oświadczenie o ryczałcie

Załącznik nr 6 oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Załącznik nr 7 oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej

Załącznik nr 8 oświadczenie o niepobieraniu świadczeń

Załącznik nr 9 Wniosek o utratę-uzyskanie dochodu

Załącznik nr 10 Oswiadczenie o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania

Załącznik nr 11 oswiadczenie o samodzielnosci finansowej

Załącznik nr 12 Wniosek o zaświadczenie z OPS


WNIOSEK o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Programu Studiów (IPS)

WNIOSEK o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

WNIOSEK o wyrażenie zgody na wpis warunkowy

WNIOSEK o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru roku studiów

WNIOSEK o udzielenie urlopu krótkoterminowego długoterminowego

WNIOSEK Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę specjalności formy studiów

WNIOSEK o wyrażenie zgody na przeniesienie na inny kierunek studiów

WNIOSEK o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

WNIOSEK o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku

WNIOSEK o rezygnację ze studiów

Załącznik nr 1 do regulaminu – ramowe programy praktyk 2018

Załącznik nr 2 do regulaminu – wniosek o przyjecie na praktykę

Załącznik nr 3 do regulaminu – wzór porozumienia 2018 AS

Załącznik nr 4 do regulaminu praktyk – skierowanie na praktykę 2018

Załącznik nr 5 do regulaminu – oświadczenie studenta 2018

Załącznik nr 7 – dziennik praktyk

Załącznik nr 8 – wniosek o zaliczenie praktyki praca zawodowa

Zarządzenie Nr 30 Regulamin praktyk 2018