Co to jest Biuro Karier?

Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych w wielu krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii.

W Polsce powstały w latach 90-tych. Potrzeba powołania Biur Karier pojawiła się w wyniku szybkich zmian ekonomicznych związanych w przejściem do gospodarki wolnorynkowej oraz ze względu na wzrastającą liczbę studentów.

Dyplom ukończenia wyższej uczelni nie gwarantował otrzymania satysfakcjonującej pracy. Okazało się, że potrzebna jest instytucja mogąca ułatwić studentom i absolwentom poruszanie się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy i wejście w aktywne życie zawodowe.

„Kompleksowa pomoc studentom i absolwentom uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowniu na współczesnym rynku pracy”

Oferta dla pracodawców

Kształtowanie wizerunku firmy w środowisku akademickim poprzez:

 

– prezentację Firmy na spotkaniach z określoną przez Państwa grupą studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania,
– udostępnienie studentom i absolwentom folderów i materiałów promocyjnych oraz opracowań w informatorium – podręcznej bibliotece Biura Karier,
– prezentację Firmy w ramach uczelnianych Targów Pracy,

– prezentację Firmy w serwisie Akademickiego Biura Karier.

 

Bezpłatna pomoc w wyszukiwaniu i kierowaniu do Państwa:

 

– wolontariuszy, praktykantów, stażystów,
– kandydatów chętnych do pracy czasowej – zastępstwa, pomoc w momentach nagłego natłoku pracy, okresie urlopowym, do prac dorywczych (ankiety, promocje, targi itp.)
– kandydatów do pracy etatowej, w oparciu o naszą bazę danych.

Kontakt

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel. (085) 678 59 06
e-mail: biuro.karier@wsfiz.edu.pl

Godziny pracy Biura Karier w Białymstoku

Wtorek: 7:30 – 13:30
Środa: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 13:30, piątki przed zjazdami 11:00-17:00
Soboty podczas zjazdów: 8:00 – 14:00