WYŻSZA SZKOŁA LIDERÓW PRZYSZŁOŚCI – RUSZA NOWY PROJEKT WSFiZ!

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „WYŻSZA SZKOŁA LIDERÓW PRZYSZŁOŚCI” organizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku wraz z partnerami Szkołą Podstawową Innowacyjnej Edukacji oraz Stowarzyszeniem „Akademia Plus 50”.

Głównym celem projektu jest realizacja kursów poszerzających wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz rozwijających zainteresowania i niwelujące lukę kompetencyjną w zakresie: 
– komunikacji, 
– kompetencji technicznych i komputerowych,
– kompetencji kognitywnych i artystycznych.

Projekt, w trakcie 2 edycji, obejmie wsparciem 240 osób: 
150 dzieci szkół podstawowych, 60 osób dorosłych oraz 30 seniorów.

Więcej o projekcie
http://www.terazwsfiz.pl/szkolaliderow/:

KONTAKT
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, pok. 23 B
15-472 Białystoktel. 601419259, 697066160
e-mail: szkolaliderow@wsfiz.edu.pl