WYŻSZA SZKOŁA LIDERÓW PRZYSZŁOŚCI – KONFERENCJA PRASOWA

 

W dniu 10 września odbyła się w WSFiZ konferencja prasowa, w trakcie której przedstawiciele Uczelni i organizacji partnerskich zaprezentowali założenia oraz harmonogram działań projektu Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości.
Pełny tytuł projektu: Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości.

Konferencję poprowadziła: Ewa Krzycka, przedstawicielka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

W konferencji prasowej udział wzięli.
– Rektor Wyszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku doc. Dr Edward Hościłowicz
– Prorektor ds. Współpracy z praktyką gospodarczą dr. Anatoliusz Kopczuk.
– Koordynator projektu Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości Marta Dawidziuk
– Partner projektu Pani Dyrektor Aneta Boruch, Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku
– Partner projektu Halina Szuchnicka, Prezes Stowarzyszenia plus 50

„Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości” to projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz partnerów: Szkołę Podstawową Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku oraz Akademię plus 50. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej udzielona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wynosi 397 192,50 zł.

Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości to projekt, który stanowi innowacyjną odpowiedź na wyzwania jakie stawia przed Uczelniami „trzecia misja”,

Więcej o projekcie: http://www.terazwsfiz.pl/szkolaliderow/