WSFiZ – idealne studia zaoczne dla osób pracujących

Studia zaocznekrótszym czasie lub z mniejszą ilością obowiązkowych zajęć? Czy to jest możliwe? Tak, w WSFiZ uznajemy efekty kształcenia uzyskanych poza uczelnią!.
Nowa oferta dla osób aktywnych zawodowo, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać dyplom studiów wyższych.
Łatwiejsze godzenie studiów z pracą zawodową – dzięki możliwości zaliczenia części programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego oraz odbytych kursów i szkoleń.
Z oferty mogą skorzystać:
– osoby bez dyplomu studiów wyższych, z co najmniej 5-letnim stażem pracy, podejmujące studia I stopnia (licencjackie)
– absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), z co najmniej 3-letnim stażem pracy, podejmujący studia II stopnia (magisterskie)
– absolwenci studiów II stopnia (magisterskich), z co najmniej 2-letnim stażem pracy, podejmujący kolejny kierunek studiów.

WSFIZ i możesz więcej!
Zgodnie z ideą aby o rzeczach ważnych w ofercie WSFIZ informować w wyjątkowy sposób – załączamy zdjęcie z nagrania wywiadów z Władzami WSFiZ, Możemy tylko zdradzić, że uczelnia przygotowała specjalne udogodnienia naszym studentom dziennym i zaocznym, zgodnie z realnymi potrzebami.Szczegóły wkrótce.
.IMG_1417