Wizyta przedstawicieli WSFIZ na Kazachskim Innowacyjnym Uniwersytecie Prawa i Nauk Humanistycznych

kazachstan

W dniach 26.XI-9.XII 16. r. w Kazachstanie przebywa grupa pracowników WSFIZ na czele z Rektorem doc. dr Edwardem Hościłowiczem i Prorektorem dr Anatoliuszem Kopczukiem. Celem wyjazdu jest przeprowadzenie wykładów oraz ustalenie warunków przyjazdu na studia w WSFiZ grupy studentów z Kazachstanu. W planie wizyty także spotkanie z Ministrem Gospodarki oraz Rektorem Uniwersytetu w stolicy Astanie. Wyjazd dał także sposobność poznawania śladów pobytu naszych rodaków z czasów zsyłek oraz szacunku dla ich roli w rozwoju kultury kraju. Kazachstan to wielki i bogaty w surowcowe kraj z bardzo nowoczesną stolicą. Rektor i Prorektor WSFIZ otrzymali tytuł honorowych profesorów Kazachskiego Innowacyjnego Uniwersytetu Prawa i Nauk Humanistycznych w Semey.

Kazachski Innowacyjny Uniwersytet Prawa i Nauk Humanistycznych jest niepaństwową uczelnią założoną w 1997 r. kształcącą ponad osiem tysięcy studentów. Współpracuje z WSFiZ w ramach umowy partnerskiej obejmującej prowadzenie wspólnych projektów dydaktycznych i naukowych.