Wizyta Przedstawicieli WSFiZ w Kazachskim Innowacyjnym Uniwersytecie Prawa i Nauk Humanistycznych

W ramach współpracy międzynarodowej w dniach 16.11 – 20.11.2018r. delegacja Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odwiedziła Kazachski Innowacyjny Uniwersytet Prawa i Nauk Humanistycznych (Kazakh Humanitarian-Law Innovation University) w Semey. WSFiZ w Białymstoku od kilku lat realizuje wiele projektów wymiany akademickiej i naukowej z uczelnią partnerską w Kazachstanie. Tym razem Kazachstan odwiedzili: Prorektor ds. Dydaktyki i Współpracy z zagranicą dr Elżbieta A. Ambrożej, Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia studentów zagranicznych dr Anna Iwacewicz-Orłowska oraz Przedstawiciel Rektora w krajach WNP mgr Artem Volkov. W ramach wizyty pracownicy Uczelni uczestniczyli w obradach międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji pt. „Szkolnictwo wyższe: tradycje i innowacje”. Pani Prorektor dr. Elżbieta A. Ambrożej oraz Przedstawiciel Rektora mgr Artem Volkov omówili kierunki rozwoju i współpracy z Rektorem Uczelni z Kazachstanu dr Szaryn Kurmanbayeva. W trakcie rozmów została podpisana umowa Erasmus+.

W kolejnym dniu wizyty wspólnie z pracownikami Katedry Ekonomii uczestniczyli w seminarium naukowym o tematyce zrównoważonego rozwoju. W trakcie seminarium dr Anna Iwacewicz-Orłowska zaprezentowała wyniki badań własnych przedstawiających Ranking państw UE pod względem wskaźników środowiskowych zrównoważonego rozwoju w latach 2010 i 2015.

W trakcie pobytu nasi przedstawiciele nawiązali kontakty z naukowcami z Rosji, Bułgarii oraz USA. W wyniku tych rozmów i spotkań wkrótce naszą Uczelnię z wykładami odwiedzi profesor Vaselin Blagov, Prorektor Warneńskiego Uniwersytetu Zarządzania z Bułgarii.