UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU WYMIANY STUDENTÓW Z KAZACHSTANU

W dniu 18 czerwca 2017, dobiegł końca program wymiany studentów z Kazachstanu.

W połowie lutego w ramach rewizyty na studia w semestrze letnim do Białymstoku przyjechała grupa trzydziestu studentów z Kazachstanu. W trakcie trzymiesięcznego pobytu studenci poza przedmiotami wynikającymi z planu studiów WSFiZ uczyli się m.in. języka polskiego, został stworzony specjalny program Akademii Biznesu oraz zajęcia przybliżające polską kulturę i historię. Studenci aktywnie odbywali wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach pozabiznesowych.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku od kilku lat prowadzi ożywioną współpracę z Kazachskim Innowacyjnym Uniwersytetem Prawa i Nauk Humanistycznych.