Ukazała się najnowsza książka dr. Anatoliusza Kopczuka, Prorektora WSFiZ pt. „Analiza finansowa przedsiębiorstwa”

Zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wiąże się z umiejętnością znalezienia, przetworzenia i zinterpretowania odpowiednich informacji. Nie jest to zadanie specjalnie złożone dla specjalistów, ale niewątpliwie trudne dla osób niemających w tym zakresie doświadczenia i z mniejszym zakresem wiedzy z obszaru rachunkowości i finansów. Dla tych ostatnich formą wsparcia jest niniejsza praca. Obejmuje ona 12 rozdziałów odnoszących się do różnych obszarów problemowych analizy finansowej.

Podstawą do napisania tej pracy jest wieloletnie, własne doświadczenie dydaktyczne autora, wsparte jeszcze dłuższym doświadczeniem praktycznym w tematyce objętej jej strukturą. Pozwala to wyrazić nadzieję, że spotka się ona z życzliwym przyjęciem nie tylko studentów, ale także osób, które ten zakres wiedzy i umiejętności uznają za ważny w ich pracy zawodowej. Zachęcamy do zapoznania się z książką Pana Prorektora, dr Anatoliusza Kopczuka.