1

TRZYDZIESTU STUDENTÓW Z KAZACHSTANU PODJĘŁO NAUKĘ W WSFIZ

 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku od kilku lat prowadzi ożywioną współpracę z Kazachskim Innowacyjnym Uniwersytetem Prawa i Nauk Humanistycznych. W roku ubiegłym grupa dziesięciu pracowników WSFiZ przeprowadziła cykl zajęć dla studentów kazachskiej Uczelni. W połowie lutego w ramach rewizyty na studia w semestrze letnim do Białymstoku przyjechała grupa trzydziestu studentów z Kazachstanu. Poza przedmiotami wynikającymi z planu studiów WSFiZ oferuje im między innymi naukę języka polskiego,  dedykowany program Akademii Biznesu oraz zajęcia przybliżające polską kulturę i historię. Przewidziane są również wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach pozabiznesowych. Program przewiduje także organizację wydarzeń otwartych dla regionu, służących rozwojowi stosunków gospodarczych i społecznych z Kazachstanem.

14