SŁUCHACZE STUDIÓW MBA PRACOWALI NAD UNIKALNYM PROJEKTEM PRODUKTU REGIONALNEGO

W ramach warsztatów słuchacze studiów MBA pracowali nad unikalnym projektem produktu regionalnego. Uczestnicy na drodze wywiadu z Dyrektorem Narwiańskiego Parku Narodowego oraz właścicielem Villi Regent oraz dokonanych obserwacji terenowych określili potencjał rozwojowy Tykocina i jego najbliższego otoczenia. Podczas warsztatów wykorzystano nowoczesne metody pobudzania kreatywności – Design Thinking, narzędzia obrazowania pomysłu biznesowego – Business Model Canvas oraz technikę jego oceny i dopasowania do potrzeb klienta – Customer Development. Być może niebawem wynik prac zafunkcjonuje jako realny produkt rynkowy. Gratulujemy pomysłów !