,,Razem czy osobno – jak i po co promować podlaski biznes?”Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ

Szanowni Państwo,
Na ostatniej Akademii Dobrych Praktyk WSFIZ gościem był Pan Sebastian Rynkiewicz, Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali. Dziękujemy za uczestnictwo.

Sylwetka Prelegenta: SEBASTIAN RYNKIEWICZ

Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali,  Krajowego Klastra Kluczowego.

Prezes Zarządu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – stowarzyszenia będącego koordynatorem Klastra.

Współtwórca największej w regionie północnowschodniej Polski firmy doradczej Tomas Consulting S.A. Ekspert w zakresie klasteringu, prawa europejskiego, międzynarodowego i integracji europejskiej.

Wykładowca akademicki, autor publikacji w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego, funduszy europejskich, innowacji i klasteringu. Członek organizacji eksperckich w kraju i zagranicą.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Zurychu.

Szczęśliwy mąż i tata trzech córek.