Rafał Mejsak w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku

Zaproszenie do uczestnictwa w Radzie otrzymali przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw mających wpływ na kształt gospodarki Białegostoku oraz przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych. Rada Gospodarcza będzie organem konsultacyjno – opiniodawczym Prezydenta w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Miasta. Zadaniem Rady będzie wspieranie działań Prezydenta poprzez wiedzę i doświadczenie. Rada może przedstawiać stanowiska, opinie, uwagi i wnioski we wszystkich kwestiach dotyczących problematyki gospodarczej.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż akt powołania otrzymał Rafał Mejsak Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!