PTE Oddział w Białymstoku ogłasza konkurs

PTE Oddział w Białymstoku ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku. Obszar tematyczny Konkursu określany jest corocznie przez Organizatora w porozumieniu z Kapitułą Konkursową, do 30 września roku poprzedzającego Konkurs.
Konkurs jest ogłaszany poprzez Ogłoszenie umieszczane na stronie Organizatora i realizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dostępnym na stronie pte.uwb.edu.pl.