Promocja skierowana do absolwentów WSFIZ

thumbnail_Karolina Baszeń z prof Paszkowskim

Szanowni Absolwenci,

Informujemy, że WSFiZ w Białymstoku przyznała pakiet ulg przy podjęciu studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia).

Absolwenci WSFIZ, którzy podejmą studia magisterskie uzupełniające wnoszą wpisowe w kwocie 50 zł (zamiast 450 zł) oraz opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
Opłata rekrutacyjna wnoszona jest z chwilą przystąpienia do rekrutacji przez kandydata na studia, natomiast wpisowe wnoszone jest nie później niż w ciągi 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Dodatkowo:

 1. 15 % ulgi w czesnym otrzymają absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia w ciągu roku od uzyskania dyplomu licencjata;
 2. 10 % ulgi w czesnym otrzymają absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia w ciągu dwóch lat od uzyskania dyplomu licencjata
 3. 5 % ulgi w czesnym otrzymają absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia w ciągu trzech lat i dłużej, od uzyskania dyplomu licencjata
 4. 15 % ulgi w pierwszej wpłacie czesnego otrzymają kandydaci, którzy podpiszą umowę o studia i opłacą czesne do 31 lipca 2016 roku;
 5. Wymienione ulgi w punktach a), b) i c) sumują się.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą edukacyjną WSFiZ:

Studia II stopnia

Kierunek studiów: Zarządzanie

Specjalności

 • Zarządzanie organizacjami
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Organizacja i administrowanie
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Reklama i nowoczesny marketing
 • Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • Rynki wschodnie

W razie dodatkowych pytań, służymy pomocą pod niżej podanymi kontaktami.

Więcej informacji:
http://rekrutacja.wsfiz.edu.pl/kryteria.aspx