PRAKTYKI STUDENCKIE REALIZOWANE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk studenckich w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego, zapraszamy do zapoznania się z „REGULAMINEM PRAKTYK STUDENCKICH REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – stanowiący załącznik do decyzji 20/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 16.02.2018 r.”, który zawiera szczegółowe zasady oraz warunki organizacji przedmiotowych praktyk.

Szczegóły:

http://podlaska.policja.gov.pl/pod/informacj/praktyki-studenckie/27519,Praktyki-studenckie-realizowane-w-jednostkach-organizacyjnych-Policji-wojewodztw.html

Pozostałe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

85 6702524 oraz pisząc na adres poczty e-mail naczelnik.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl