PODLASKIE FORUM EKONOMISTÓW W WSFIZ (26.VI.2017 R.)

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Auli imienia Prof. Tadeusza Kasprzaka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40.

Temat siedemnastego już Forum to: „Innowacje a konwergencja gospodarcza”.
Wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Robert Ciborowski – Rektor UwB.
Dalsza część spotkania będzie miała charakter debaty panelowej i dyskusji z udziałem podlaskich przedsiębiorców. Będzie ona przebiegała w kontekście perspektyw rozwoju naszego regionu.
Przypominamy, że ideą spotkań Podlaskiego Forum Ekonomistów, zainicjowanych w 2008 roku przez Zarząd PTE Oddział w Białymstoku w wyższych uczelniach Białegostoku, jest wymiana myśli i poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi wyższych uczelni województwa podlaskiego, a przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu i samorządów w zakresie ważnych i aktualnych problemów społeczno-gospodarczych w kraju i regionie.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 24.06.2017 r. pod tel. 600-273-069, 500-246-713, lub elektronicznie na adres: adam.szczepanowski@wsfiz.edu.pl.