Ogłoszenie o rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA107 2015

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus + w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, w związku z punktem 3 Zasad rekrutacji i kwalifikacji pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na wyjazdy w ramach Programu Erasmus +KA 107 w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017 ogłasza rozpoczęcie w dniu 15 czerwca 2016 r. rekrutacji pracowników na wyjazdy do:

· Moscow Witte University, Federacja Rosyjska,

· National Research University „Moscow Power Engineering Institute”, Federacja Rosyjska.

Podstawowym celem wyjazdu pracownika Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Liczba pracowników, którzy mogą być zakwalifikowani na wyjazd jest ograniczona i wynosi 2 osoby.

Rekrutacja na wyjazdy pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbywa się w trybie ciągłym – do wyczerpania miejsc. W okresie urlopowym WSFiZ, tj. 12.07.2016-31.08.2016 rekrutacji nie prowadzi się.

Zainteresowani pracownicy powinni złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

1) podanie rozpatrzone przez Dziekana wydziału,

2) wypełniony formularz „Indywidualnego programu nauczania”.

Dokumenty aplikacyjne na wyjazd kandydaci powinni składać w Dziale Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich, p. 23 B.

Informacji na temat projektu KA 107 2015 udziela Dział Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich, Biuro Erasmus+.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW