Nakładem Wydawnictwa WSFIZ ukazała się publikacja pt. „Mestwin”

Nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku ukazała się publikacja pt. Mestwin, wydana w 80. rocznicę urodzin Mestwina Stanisława Kostki (1937-2015) autorstwa Anny Iwacewicz-Orłowskiej i Joanny Omieciuch. Książka ma charakter biograficzny. Przedstawia sylwetkę prof. dr. hab. Mestwina Stanisława Kostki, założyciela i wieloletniego pracownika Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Prezentowany esej biograficzny to z założenia autorski zbiór wspomnień o bohaterze. Gdyż Profesor dał się poznać jako człowiek wielu pasji, które przekładały się na prace badawcze i intensywne życie, warte upamiętnienia. Jego służebna postawa skupiała wokół Niego studentów, młodych adeptów nauki oraz ludzi (w różnym wieku) żądnych wiedzy i rozwoju intelektualnego. Był im życzliwy, chętnie angażując się w przedsięwzięcia edukacyjne, sportowe i kulturalne. Niewątpliwie dużym atutem publikacji jest bogaty zbiór kolorowych zdjęć prezentujących Profesora zarówno w pracy, jak i poza nią.
Książkę można nabyć – a nawet warto – w Wydawnictwie WSFiZ w Białymstoku w cenie 21 zł. Serdecznie zapraszamy do lektury!