Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Dobrych Praktyk „Kreatywność i innowacyjność w gospodarce regionu” w WSFIZ (14-15 czerwiec 2018 r.)

Szanowni Państwo,

W imieniu doc. dr. Edwarda Hościłowicza – Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz dr. Adama E. Szczepanowskiego – Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych WSFiZ w Białymstoku – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji, serdecznie zapraszam na Międzynarodową Konferencję Naukową i Dobrych Praktyk „Kreatywność i innowacyjność w gospodarce regionu”, która odbędzie się w Białymstoku (Tykocinie i Supraślu) w dn. 14-15 czerwca 2018 r.

Szczegóły dotyczące konferencji:

WPROWADZENIE

Regiony w Polsce i na całym świecie charakteryzują się unikalnymi wartościami. Również region podlaski reprezentuje unikalne wartości w skali światowej: nieskazitelna przyroda o wyjątkowym naturalnym pięknie, koncentracja rożnego rodzaju twórców oraz liczne nowoczesne przedsiębiorstwa specjalizujące się w rozwoju i zastosowaniach zaawansowanych technologii produkcji. Jest to region tworzący środowisko stymulujące działania twórcze, a w szczególności innowacyjność. Zakładamy zatem istnienie związku pomiędzy wyjątkowym charakterem regionu a jego potencjałem w zakresie innowacyjności. Dyskusja i analiza tej hipotezy umożliwi nam lepsze zrozumienie zidentyfikowanego związku i wskażą  na bardziej efektywny rozwój regionu przy zachowaniu jego unikalnych wartości. Nasze spodziewane rezultaty będą też stanowiły rekomendację dla innych regionów Polski.

CEL KONFERENCJI

Ogólnym celem konferencji jest wzbogacenie stanu wiedzy dotyczącej kreatywności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarki regionu, w podejściu interdyscyplinarnym. Uczestnicy konf. (m.in. naukowcy i przedsiębiorcy) będą przedstawiali i dyskutowali ich dobre praktyki w zakresie wprowadzania innowacji i poszukiwali odpowiedzi na kluczowe pytania:

 1. Dlaczego kreatywność i innowacyjność są ważne w gospodarce regionu?
 2. Jakie są aktualne i przydatne kierunki rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw?
 3. Jak należy rozwijać kreatywność i innowacyjność w regionie?
 4. Jaką rolę w rozwoju regionu powinny odgrywać innowacje społeczne?

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Potencjał innowacyjny rozwoju regionów
 • Kapitał społeczny w rozwoju regionów
 • Uwarunkowania kreatywności i innowacyjności (m.in. prawne, finansowe)
 • Kreatywność w regionie i w przedsiębiorstwie
 • Czynniki kształtowania kreatywności innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw
 • Klastry jako stymulatory kreatywności i innowacji
 • Ekosystem w rozwoju kreatywności i innowacyjności
 • Bariery rozwoju innowacji

RADA PROGRAMOWA

Prof. dr Tomasz Arciszewski – George Mason University (USA)

Prof. dr Aleksander Bondar – Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku (BY)

Prof. dr Grigory Bubnov – Rektor Moskiewskiego Technologicznego Instytutu (RUS)

Doc. dr Edward Hościłowicz- Rektor WSFiZ w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Anatoliusz Kopczuk – Prorektor WSFiZ w Białymstoku

Prof. dr hab. Leszek Kupiec – WSFiZ w Białymstoku

Prof. dr hab. Vaclovas Lakis – Uniwersytet w Wilnie (LT)

Prof. dr Nikolay Malyshet – Prezydent Moskiewskiego Uniwersytetu im. S. Witte (RUS)

Dr inż. Tomasz Matwiejczuk – WSFiZ w Białymstoku, iQ5

Prof. dr hab. L. Niekharosheva – Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku (BY)

Dr Elżbieta Orechwa-Maliszewska – WSFiZ w Białymstoku

Prof. Bazyli Poskrobko – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Prof. dr hab. Jerzy Paszkowski – Politechnika Białostocka, WSFiZ w Białymstoku

Prof. dr hab. Krystyna Poznańska – SGH w Warszawie

Prof. dr hab. Marek Proniewski – Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr Alexander Semenov – Rektor Moskiewskiego Uniwersytetu im. S. Witte (RUS)

Dr Yelena Shustova – Kazachski Innowacyjny Uniwersytet Prawa i Nauk Humanistycznych (KZ)

Prof. dr hab. Roman Sobiecki – Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie

Dr Adam Edward Szczepanowski – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych WSFiZ

Prof. dr Olga Zheblbakov – Moskiewski Energetyczny Uniwersytet (RUS)

Prof. dr Zviagintceva – Prorektor Moskiewskiego Technologicznego Instytutu (RUS)

Anna Daszuta-Zalewska – Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Sebastian Rynkiewicz – Koordynator Kluczowego Klastra Krajowego Obróbki Metali

Tomasz Stypułkowski – Prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej

Aleksander Tarasov – Moskiewski Energetyczny Uniwersytet (RUS)

Bogdan Węgrzynek – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Adam Edward Szczepanowski – przewodniczący, WSFiZ w Białymstoku

Mgr Angelika Jarosławska –  wiceprzewodnicząca (koordynator Programu POLSKA 3.0)

Dr Anna Iwacewicz-Orłowska – wiceprzewodnicząca, WSFiZ w Białymstoku

Mgr Alicja Sadowska – sekretarz

Mgr Marta Dawidziuk

Mgr Sylwester Pilipczuk

Mgr Damian Proniewski

Mgr Rafał Mejsak

Mgr Artem Vołkov

KALENDARIUM

do 15 stycznia 2018 elektroniczne przesłanie karty zgłoszenia wraz z tematem
i abstraktem na adres: konferencja2018@wsfiz.edu.pl
do 30 stycznia  2018 akceptacja tematu i abstraktu
do 15 marca 2018 ostateczny termin przysłania referatów do recenzji
do 15 marca  2018 płatność za udział w konferencji
14-15 czerwca 2018 termin konferencji

 

Referaty (po zakwalifikowaniu i pozytywnych recenzjach) zostaną zamieszczone w czasopiśmie naukowym „Przedsiębiorstwo & Finanse” (8 pkt wg aktualnej listy B MNiSW) lub w monografii kilku autorów.

Pierwszego dnia przewidujemy sesję plenarną i prezentację referatów w sekcjach w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40 oraz uroczystą kolacją przy szabasowych świecach w Tykocinie.

Drugiego dnia (po prezentacji referatów w sekcjach) planujemy program rekreacyjno-wypoczynkowy w uroczych zakątkach naszego regionu (Supraślu, Arboretum w Kopnej Górze, ew. Silvarium w Poczopku).