W WSFiZ ODBYŁA SIĘ MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA I DOBRYCH PRAKTYK

Szanowni Państwo,

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się Międzynarodową Konferencję Naukową i Dobrych Praktyk „Kreatywność i innowacyjność w gospodarce regionu”.

Szczegóły dotyczące konferencji:

WPROWADZENIE

Regiony w Polsce i na całym świecie charakteryzują się unikalnymi wartościami. Również region podlaski reprezentuje unikalne wartości w skali światowej: nieskazitelna przyroda o wyjątkowym naturalnym pięknie, koncentracja rożnego rodzaju twórców oraz liczne nowoczesne przedsiębiorstwa specjalizujące się w rozwoju i zastosowaniach zaawansowanych technologii produkcji. Jest to region tworzący środowisko stymulujące działania twórcze, a w szczególności innowacyjność. Zakładamy zatem istnienie związku pomiędzy wyjątkowym charakterem regionu a jego potencjałem w zakresie innowacyjności. Dyskusja i analiza tej hipotezy umożliwi nam lepsze zrozumienie zidentyfikowanego związku i wskażą  na bardziej efektywny rozwój regionu przy zachowaniu jego unikalnych wartości. Nasze spodziewane rezultaty będą też stanowiły rekomendację dla innych regionów Polski.

CEL KONFERENCJI

Ogólnym celem konferencji jest wzbogacenie stanu wiedzy dotyczącej kreatywności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarki regionu, w podejściu interdyscyplinarnym. Uczestnicy konf. (m.in. naukowcy i przedsiębiorcy) będą przedstawiali i dyskutowali ich dobre praktyki w zakresie wprowadzania innowacji i poszukiwali odpowiedzi na kluczowe pytania:

 1. Dlaczego kreatywność i innowacyjność są ważne w gospodarce regionu?
 2. Jakie są aktualne i przydatne kierunki rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw?
 3. Jak należy rozwijać kreatywność i innowacyjność w regionie?
 4. Jaką rolę w rozwoju regionu powinny odgrywać innowacje społeczne?

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Potencjał innowacyjny rozwoju regionów
 • Kapitał społeczny w rozwoju regionów
 • Uwarunkowania kreatywności i innowacyjności (m.in. prawne, finansowe)
 • Kreatywność w regionie i w przedsiębiorstwie
 • Czynniki kształtowania kreatywności innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw
 • Klastry jako stymulatory kreatywności i innowacji
 • Ekosystem w rozwoju kreatywności i innowacyjności
 • Bariery rozwoju innowacji

Program Konferencji:

Program Konferencja WSFIZ