Nowość w WSFIZ! KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nowość w WSFIZ! KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zapraszamy do zapoznania się z nowością w ofercie studiów podyplomowych WSFIZ. Studia „Kreatywność i innowacje w przedsiębiorstwie” są adresowane do osób, które mają odwagę poszerzać horyzonty myślowe, przełamywać schematy. Zapraszamy osoby, które chcą w kreatywny sposób wpływać na innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw oraz różnych innych organizacji. Ucząc się kreatywności stajesz się zdolny do innowacyjnego myślenia i działania, które jest niezbędne na współczesnym konkurencyjnym rynku. Propozycja studiów jest skierowana do osób pełniących funkcje kierownicze lub pragnących przygotować się do ich pełnienia oraz do wszystkich, którzy chcą wykorzystywać nisze rynkowe i tworzyć synergię (wartość dodaną) poprzez współpracę.

Hasło przewodnie studiów: bez kreatywności nie ma innowacyjności i innowacji !

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest m.in. nauka twórczego myślenia, kreatywności, autoprezentacji, kształtowania wizerunku, etycznego i odpowiedzialnego działania oraz pracy i zarządzania w zespole. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą w kreatywny sposób wpływać na innowacyjność własną oraz przedsiębiorstw i wszelkich organizacji w których będziesz pracował. Uczestnicy studiów będą mogli poznawać nowoczesne koncepcje i metody zarzadzania, rozwijać przedsiębiorczość, łączyć wiedzę o badaniach i rozwoju z innowacjami (B+R+I), doskonalić pracę w zespole.

PROGRAM RAMOWY

 1. TWÓRCZE MYŚLENIE I KREATYWNOŚĆ
 2. INNOWACJE
 3. KREATYWNOŚĆ DLA INNOWACJI
 4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I TWÓRCZY PRZEDSIĘBIORCA
 5. BADANIA I ROZWÓJ (B+R)
 6. MYŚLENIE I DZIAŁANIE W ZESPOLE
 7. PRZEDSIĘBIORSTWO KREATYWNE I INNOWACYJNE
 8. KOMPETENCJE I ETYKA W BIZNESIE
 9. KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA
 10. NEURODYDAKTYKA
 11. 11. WYKORZYSTANIE ZBIORÓW DANYCH W TWORZENIU I DOSKONALENIU PROCESÓW PRZEDSIĘBORSTWA

 

CZAS I FORMA ZAJĘĆ

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godz. zajęć w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków, kreatywnych wykładowców oraz trenerów, którzy zdobywali swoje doświadczenie i umiejętności w pracy różnych zespołów m.in. na zagranicznych kursach (uczelniach). Nowoczesne metody i techniki prowadzonych zajęć to: wykłady konwersatoryjne, analizy studiów przypadku, ćwiczenia indywidualne i zespołowe w formie warsztatów, metody  symulacyjne, wymiana doświadczeń w zespole.

W czasie studiów uczestnicy będą zawsze mieli możliwość zadawania pytań, a zajęcia mogą być kreatywnie modyfikowane w celu jak najskutniejszego przekazania wiedzy i umiejętności uczestnikom studiów.

Koszty studiów w 2017 r. (rozpoczęcie w lutym lub październiku 2017)
Wpisowe: 100zł + czesne: 4500 zł + opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa: 130zł.

Uwaga: Istnieje możliwość dofinansowania poniesionych kosztów studiów podyplomowych do 80%.

 

Kontakt:

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. (85) 678-58-45, k. 600-881-533

htpp://centrumpodyplomowe.pl/