Konkurs studencki „Moje województwo podlaskie 2030”!

Jak chcesz mieć wpływ, na to jak będzie wyglądało województwo podlaskie w 2030 roku? Wykreuj i podziel się z nami swoją wizją!
Opisz w jaki sposób i w jakich kierunkach powinno rozwijać się nasze województwo. Twoja praca może dotyczyć m.in. konkurencyjnej gospodarki, innowacyjności przedsiębiorstw, powiązań krajowych i międzynarodowych regionu, jakości życia mieszkańców, aktywności zawodowej, kapitału społecznego, infrastruktury, ochrony środowiska.

Najlepsze pomysły zostaną uwzględnione podczas aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, który jest najważniejszym dokumentem, kreującym rozwój w Podlaskiem, podstawą i bazą dla innych ważnych rozwiązań i instrumentów, jak chociażby Regionalny Program Operacyjny.

Możesz mieć realny wpływ na zmiany w naszym regionie.

Informacje o konkursie
Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

Uczestnicy: studenci uczelni wyższych z województwa podlaskiego

Praca konkursowa może być wykonana indywidualnie albo zespołowo, przy czym w skład zespołu nie mogą wchodzić więcej niż 3 osoby.

Termin nadsyłania prac konkursowych: od 15 maja 2019 do 30 czerwca 2019 roku

Nagrody dla laureatów:

za zajęcie I miejsca – 4 000 zł
za zajęcie II miejsca – 2 000 zł
za zajęcie III miejsca – 1 000 zł
Laureat I nagrody weźmie również udział w panelu dyskusyjnym podczas VI edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, e-mail: konkurs.strategia@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 944.

Szczegółowe informacje i wymagania konkursowe znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pliki do pobrania:

http://strategia.wrotapodlasia.pl/konkurs/