IV KONGRES LIDERÓW ZMIAN – ZOBACZ FILM PODSUMOWUJĄCY PROJEKT

IV KONGRES LIDERÓW ZMIAN – dziękujemy za zaufanie – Podsumowanie!

Co za nami?

– Ponad 300 Liderów Zmian
30 ekspertów
8 profesjonalnych warsztatów i 1 sztandarowy cel – upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce 4.0, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider

 

Co przed nami?
3-4 kwietnia 2020 termin Jubileuszowego V Kongresu Liderów Zmian.

„Zarządzanie i technologia w Gospodarce 4.0 – kompetencje przyszłości” to było hasło przewodnie IV Kongresu Liderów Zmian.

Dziękujemy za zaufanie współorganizatorom, patronom honorowym i medialnym, partnerom: strategicznym, naukowym, wspierającym, merytorycznym, technologicznym,  sponsorom (Szczegółowa lista poniżej). Niebawem opublikujemy galerię zdjęć z podsumowaniem wydarzenia. Trzymamy kciuki za skuteczne wdrażanie waszych zmian. Już dziś zapraszamy na V Jubileuszowy Kongres Liderów Zmian (3-4.04.2020).