III KONGRES LIDERÓW ZMIAN – FILM Z PODSUMOWANIEM

Liderzy Zmian!

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w organizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku w dniach 20-21 kwietnia 2018 r. III Kongresie Liderów Zmian. Było to spotkanie profesjonalistów, którzy w toku eksperckiej dyskusji dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi problematyką Kongresu przedstawicielami życia gospodarczego kraju i regionu.

III Kongres Liderów Zmian w liczbach
– Ponad 300 Liderów Zmian
– 30 ekspertów
– 9 profesjonalnych warsztatów i jeden sztandarowy cel – upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider.

„Przewaga dzięki współpracy – wyzwania Gospodarki 4.0” to hasło przewodnie tegorocznego Kongresu.

Ponad 300 uczestników, głównie z województwa podlaskiego, ale także z województw: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, potwierdza trafność inicjatywy zorganizowania Kongresu. Jest to równocześnie dobre uzasadnienie dla podjęcia przygotowań do kolejnej jego edycji.

Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się w regionie z dużym zainteresowaniem i wsparciem nie tylko środowiska gospodarczego.

Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider. Ambicją organizatorów jest zainspirowanie uczestników wydarzenia do poszukiwania nowych kompetencji oraz stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie ze zmianą w zmieniających się realiach życia gospodarczego i społecznego.

Prezentacji głównych wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorcy, naukowcy czy przedstawiciele władz dokonanali wybitni eksperci reprezentujący partnerów merytorycznych wydarzenia. W tym roku, wraz z organizatorami, wydarzenie kreowali INICJATYWA DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU 4.0, wiodąca firma doradcza PwC, oraz technologiczny lider Samsung Polska. Założenia oraz standard Gospodarki 4.0 zaprezentował Andrzej Soldaty – promotor trendu i animator aktywności projektującej zmiany. Wyzwania i kluczowe kompetencje menadżera Gospodarki 4.0 scharakteryzowali przedstawiciele firmy ASTOR zaś warunki dialogu międzypokoleniowego przedstawił ekspert ds. komunikacji Tomasz Kammel. Współpraca w modelu Triple Helix stanowiła przedmiot wystąpienia specjalistów PwC. Elementem dopełniającym, te rosnące w randze wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, była prezentacja narzędzi menedżera, niezbędnych do funkcjonowania w omawianych wcześniej warunkach oraz tych, które sprawdzają się we współpracy w modelu potrójnej helisy. Gości Kongresu zaprasiliśmy do dyskusji na temat szans i zagrożeń jakie niesie rosnący udział rozwiązań angażujących sztuczną inteligencję w zarządzanie przedsiębiorstwem.  Partner technologiczny Kongresu, firma SAMSUNG, zaprezentował najnowsze rozwiązania dla biznesu.

Zgodnie z dobrym zwyczajem lat ubiegłych w drugim dniu Kongresu zorganizowaliśmy cykl praktycznych warsztatów kształtujących wiedzę i umiejętności, najbardziej pożądanych kompetencji menadżera Gospodarki 4.0.

Zrealizowane dotychczas trzy edycje Kongresu Liderów Zmian cieszyły się dużym zainteresowaniem środowisk biznesowych. W każdej z nich uczestniczyło ponad 300 przedsiębiorców, liderów podlaskiej gospodarki, oraz menedżerów z wielu firm i instytucji. Zdobyte doświadczenie pozwala stwierdzić, że ranga poruszanych zagadnień, a także ekspercki poziom prezentowanych treści powodują, że Kongres ma bardzo istotny wpływ na przyjmowane przez przedsiębiorstwa koncepcje rozwoju kapitału ludzkiego.

Do zobaczenia na IV Kongresie Liderów Zmian!

Więcej: kongresliderowzmian.pl