kongres

II Kongres Liderów Zmian w WSFIZ – zapisy trwają!

II Kongres Liderów Zmian – Sztandarowe założenia!

Jest to jedyne w województwie wydarzenie o takim potencjale informacyjnym i rozwojowym skierowanym do Liderów Zmian. Partnerem merytorycznym Kongresu jest ICAN/Harvard Business Review Polska. Program Kongresu konsultowaliśmy z przedstawicielami środowiska gospodarczego a jego współorganizatorem jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku. Przyjęliśmy również, że poszczególne sesje są organizowane w partnerstwie z wiodącymi firmami z regionu – z możliwością wpływania na ich przebieg i z udziałem przedstawiciela w panelu dyskusyjnym.

Sztandarowe założenia Kongresu:
1. celem jest przedstawienie różnych punktów widzenia na zagadnienia istotne dla Liderów Zmian, ale nie jest to konferencja naukowa !
2. ma wysoki poziom merytoryczny,
3. jest skierowany głownie do praktyków – liderów, menedżerów, właścicieli firm, samorządowców, a także osób przygotowujących się do pełnienia tego typu ról,
4. jest organizowany w uzgodnieniu i przy współpracy środowiska gospodarczego regionu,
5. jego atutem jest udział gości specjalnych – uznanych w kraju autorytetów naukowych, ekspertów, doświadczonych trenerów; do dyskusji z nimi zapraszamy uznanych liderów – praktyków biznesu z całej Polski,
6. oprócz części prelekcyjnej przeprowadzone zostaną debaty z udziałem uczestników Kongresu a w drugim dniu – przeprowadzone zostaną profesjonalne warsztaty szkoleniowe.
Więcej:
http://kongresliderowzmian.pl/