DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MBA W WSFiZ?- REKRUTACJA TRWA!

WSFIZ ma już 15 lat doświadczenia w prowadzeniu studiów MBA. Master of Business Administration (MBA) to światowy standard 2-letniego podyplomowego kształcenia menedżerów, mających ukończone studia wyższe i kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku prowadzi je od 2004 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane Medalem Europejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Oferta MBA jest skierowana do średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwolą osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową. Ponadto, od 1 stycznia 2017 r. dyplom ukończenia studiów MBA uprawnia do kandydowania na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, bez konieczności zdawania egzaminu.

Program MBA jest oparty na modułowym systemie kształcenia, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności sprawnego i efektywnego kierowania biznesem. Wypracowana we współpracy z uczelniami z Osnabrűck i Bielefeld koncepcja programu opiera się na przekazaniu słuchaczom nowoczesnej wiedzy, popartej pragmatycznymi umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców i trenerów z doświadczeniem praktycznym, w tym także przez praktyków gospodarczych. Mają one charakter wykładów, ćwiczeń, warsztatów, testów kompetencyjnych, prac projektowych, studiów przypadków, wyjazdów szkoleniowych oraz pracy dyplomowej.

Są to studia zorientowane na praktyczne aspekty zarządzania, adresowane do osób ambitnych i dynamicznych, które nie boją się wyzwań do jakich niewątpliwie te studia należą. Ich uczestnicy uzyskują wszechstronną praktyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania organizacji gospodarczych, zarządzania, marketingu, finansów, rachunkowości zarządczej oraz kompetencji „miękkich”.

Studia MBA dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują one do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w organizacjach gospodarczych. Bardzo ważnym elementem programu jest też wymiana doświadczeń między słuchaczami MBA, spotkania ze znanymi menedżerami oraz budowanie sieci nowych kontaktów biznesowych.

Elitarne studia MBA – Rekrutacja trwa! Rusza kolejna edycja studiów Master of Business Administration (MBA) w WSFiZ.
Szczegółowe informacje: http://www.centrumpodyplomowe.pl/mba/