Co sądzą tegoroczni absolwenci o WSFIZ?

Szanowni Absolwenci,

Informujemy, że WSFiZ w Białymstoku przyznała pakiet ulg przy podjęciu studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia).

Absolwenci WSFIZ, którzy podejmą studia magisterskie uzupełniające wnoszą wpisowe w kwocie 50 zł (zamiast 450 zł) oraz opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
Opłata rekrutacyjna wnoszona jest z chwilą przystąpienia do rekrutacji przez kandydata na studia, natomiast wpisowe wnoszone jest nie później niż w ciągi 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Dodatkowo:

  1. 15 % ulgi w czesnym otrzymają absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia w ciągu roku od uzyskania dyplomu licencjata;
  2. 10 % ulgi w czesnym otrzymają absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia w ciągu dwóch lat od uzyskania dyplomu licencjata
  3. 5 % ulgi w czesnym otrzymają absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia w ciągu trzech lat i dłużej, od uzyskania dyplomu licencjata
  4. 15 % ulgi w pierwszej wpłacie czesnego otrzymają kandydaci, którzy podpiszą umowę o studia i opłacą czesne do 31 lipca 2016 roku;
  5. Wymienione ulgi w punktach a), b) i c) sumują się.

 

Zadzwoń, napisz lub przyjdź do Działu Rekrutacji!

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA

w Białymstoku
Ciepła 40, 15-472 Białystok,
tel. 85 67-85-846, e-mail: rekrutacja@wsfiz.edu.pl

WSFIZ – IDEALNE STUDIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH!
Promocja do 31 sierpnia 2016 r.

10% zniżki w I racie czesnego !