Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 – idea powstała podczas III Kongresu Liderów Zmian

Idea Północno-Wschodniego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości została zainicjowana podpisaniem w maju tego roku Listu Intencyjnego „REGION PÓŁNOCNO-WSCHODNI WOBEC WYZWAŃ GOSPODARKI 4.0”. Sygnatariusze listu spotkali się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, aby omówić strategię działania i wypracować formułę porozumienia. Koncepcję Północno-Wschodniego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości przedstawili : Adam Walicki – Prezes Resursy Podlaskiej i Rafał Mejsak – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji WSFiZ. Do tej inicjatywy przystąpiły m.in. : największe podlaskie uczelnie wyższe (w tym UMB, PB, UwB, WSFiZ), przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz Marszałek Woj. Podlaskiego.

Do tworzenia regionalnych struktur zainteresowanych rozwojem przemysłu 4.0 zachęca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Inicjatywy te wpisują się w krajowy projekt transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw, które w ten sposób mają zwiększać konkurencyjność gospodarki narodowej. Działania systemowe, których realizacja odbywać się będzie m.in. przez aktywność podlaskiej inicjatywy, koordynować będzie Fundacja Polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości.