„Analiza i planowanie finansowe” – nowość w ofercie studiów podyplomowych WSFiZ

Studia adresowane są do osób pracujących lub planujących podjęcie pracy na stanowiskach analityków finansowych oraz do menedżerów pragnących rozwijać posiadane kwalifikacje analityczne lub zdobyć orientację w możliwościach kontrolingu finansowego. Jest to oferta zdobycia umiejętności profesjonalnej, z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych Excel, oceny i monitorowania bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz wsparcia przygotowania decyzji rozwojowych. Analiza finansowa jest skutecznym narzędziem podejmowania decyzji menedżerskich, wymaganą częścią biznes planów, studiów wykonalności inwestycji, programów restrukturyzacyjnych, wycen wartości przedsiębiorstwa, wniosków kredytowych, projektów UE. Jej narzędzia są użyteczne w procesie przygotowania budżetu, monitorowaniu i raportowaniu jego realizacji, kontroli kosztów i wyników, prognozowaniu skutków i ocenie ryzyka podejmowanych działań rozwojowych. To powoduje, że analitycy finansowi są cenionymi i poszukiwanymi specjalistami w podmiotach gospodarczych, instytucjach finansowych, firmach doradczych.

Najczęściej wybierane studia podyplomowe:
MBA – Master of Business Administration
Kadry i Płace
Organizacja i zarządzanie oświatą
Menedżerskie
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie sprzedażą
Gospodarka przestrzenna
Analiza i planowanie finansowe

Zapisz się do 30 września 2016 r.wpisowe tylko 0 zł.

 

WSFIZ – IDEALNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH
Zadzwoń, napisz lub przyjdź do Działu Rekrutacji!
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,
tel.: 085 678 58 45
ckp@wsfiz.edu.pl
Zainteresowani mogą zapisywać się na stronie: www.centrumpodyplomowe.pl