Akademia Dobrych Praktyk WSFIZ (27.04.18)

W dniu 27 kwietnia 2018 r. (17:00) zapraszamy na wykład z cyklu Akademia Dobrych Praktyk WSFIZ, w rolę ekspertów wcielą się:

1. nadkomisarz Marcin Rymarski Zastępca Komisariatu Policji II w Białymstoku
2. podkomisarz Marta Rodzik z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Temat spotkania: Blaski i cienie pracy w Policji”